Kategórie

ZĽAVNENÉ PRODUKTY

Všetky zľavnené

STYL-KOZVAN | krby, kozuby, kozubové vložky, komínové systémy, sporáky, obstavby

Člen Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky. Najväčšia ponuka krbov a kozubov.

STYL-KOZVAN | krby, kozuby, kozubové vložky, komínové systémy, sporáky, obstavby | www.kozuby-vano.sk Slavomír VAŇO Osvedčenie s celoštátnou platnosťou  Kachliar výroby sporákov, peci, krbov certifikát kozuby kozubové vložky Cech kachliarov Slovenskej republiky
STYL-KOZVAN,
Šiba 80, 086 22 Kľušov
Prevadzka: Duklianska 17
085 01 Bardejov
IČO: 37120352, IČ DPH: SK1043586071
Tel: 0911 716 757, 0905 716 757
Obvodný úrad v Bardejove, odbor živnostenského podnikania, č.OŽP-1/2006/04215-2/CR1. Čislo zápisu v Živnostenskom registry 701-7976. Osvedčenie Kachliar výroby sporákov, peci, krbov. Akreditácia 2025/9047/2005/227/1 Protokol: 227/2005/1

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia - odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel. č.: 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk